Y ellow   T  unes

Voordeel om geel deuntjies te gebruik Royalty -vrye musiek:

                                       dit is 'n versameling musiek wat 'n lisensie kry, en die lisensie -betaling vir geel liedjies word slegs een keer gemaak. Met alle geel liedjies Royalty -vrye musiek laat die een wat die musiek koop, slegs een keer die fooi vir die musieklisensie toe en die musiek gebruik so lank as wat u wil. yellow tunes is een van die nuttigste musiekorkes om musiek aanlyn te vervaardig en lisensie -gratis aanlyn te lisensieer, en u hoef nie baie kontant te betaal nie.

  

                         U kan byvoorbeeld kies om 'n royalty -vrye musieklisensie vir 'n video op sy of haar webwerf te koop. Vir hierdie spesifieke geval betaal u slegs vir een keer die musieklisensie, en die video speel voort vir die tydperk waarop die webwerf werk sonder probleme. As 'n mens royalty -vrye musiek met geel liedjies nodig het, is dit raadsaam vir hom of haar om net die beste te kry. Dit is omdat net die beste royalty -vrye musiek in staat is om te voldoen aan die behoeftes van die spesifieke persoon wat royalty -vrye musiek benodig.Geel liedjies Royalty -vrye musiek is meer voordelig vir almal wat die musiek verkry.